Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6541 Projektityö (v) 2–5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Sanna Mäki

Osaamistavoitteet

Projektityönä voidaan toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita yliopiston tai ulkopuolisten tahojen toimeksiantoina (esimerkiksi ProjektiÄssät -hanke). Toimeksiantojen avulla opiskelija voi syventää ja soveltaa substanssiosaamistaan ja menetelmällisiä valmiuksiaan sekä luoda ammatillisia verkostoja.

Sisältö

Projektin toteuttaminen ja raportointi. Projekteista on sovittava etukäteen professorin/ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Projektityöstä tulee pyytää todistus toimeksiantajalta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies