Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6681 Tutkimus ja tieteellinen viestintä maantieteessä (p) 2 op

Osaamistavoitteet

Opitaan maantieteellisen tutkimuksen teon yleisiä periaatteita ja käytäntöjä, erityisesti tiedonhakua, tutkimuksen suunnittelua, tieteellisen tekstin jäsentelyä ja kirjoittamista sekä tieteellistä keskustelua.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat: tieteellisen viestinnän periaatteet, maantiede tieteenalana ja menetelmät tieteen tekemisessä, tutkimusprosessin vaiheet, tieteellinen kirjoittaminen, seminaarit ja esitelmät sekä tiedonhankinta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pääaineen perus- ja aineopinnot sekä sivuaineopinnot pääosin suoritettu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Harjoitustyöt, osallistuminen opetukseen /pakollinen läsnäolo, aktiivinen keskustelu ja lyhyet esitykset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies