Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6653 LuK-tutkielma (p) 6 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Sanna Mäki ja muut yliopistonlehtorit
Edeltävät opinnot
Maantieteen perus- ja aineopinnot, sivuaineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot pääsääntöisesti suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu tutkimusprosessin eri vaiheiden tekemiseen ja saa perusvalmiudet itsenäiseen tutkimusviestintään maantieteessä. Keskeisiä tavoitteita on oppia tuottamaan tutkimussuunnitelma, toteuttamaan suunnitelmaa tiedonhaussa sekä tiedon prosessoinnissa ja esittämisessä sekä kirjoittamaan tutkimus tutkielman muotoon.

Sisältö

LuK-tutkielma on itsenäisesti suoritettava kirjallinen tutkimus, joka perustuu lähinnä kirjallisuuslähteiden ja valmiiden tutkimusaineistojen käyttöön. LuK-tutkielma tehdään pääsääntöisesti LuK-seminaariesityksen pohjalta laajentaen ja syventäen aiheen käsittelyä. Tutkielman tekoon opastetaan laitoksen verkkosivuilla (ks. kohta Opiskelu > Opiskeluohjeet) ja työhön saa ohjausta omalta LuK-seminaariryhmän vetäjältä tai erikseen sovitulta ohjaajalta.
LuK-tutkielman valmistuessa kirjoitetaan tutkielman aihepiiristä kypsyysnäyte sillä kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä (suomi/ruotsi). Kypsyysnäytteen tarkastavat työn ohjaaja sekä suomen kielen lehtori.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Ryhmäohjaus ja yksilöohjaus LuK-seminaarin yhteydessä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies