Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6028 Fysiikan matemaattiset apuneuvot I 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Pellonpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on esitellä ja soveltaa fysiikassa tarvittavia matemaattisia menetelmiä. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy ratkaisemaan yksinkertaisia matemaattisia tehtäviä, joita esiintyy kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden fysiikan kursseilla. Opiskelijalle muodostuu käsitys fysiikassa tarvittavien matemaattisten apuneuvojen kirjosta.

Sisältö

Differentiaaliyhtälöt, vektorilaskentaa, käyrä-, pinta- ja tilavuusintegraalit, divergenssi- ja Stokesin lause sekä erikoisfunktiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Laskuharjoituksista laskettava vähintään 25 %.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Schaum's Mathematical Handbook of Formulas and Tables

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet