Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS6017 Sähkö- ja magnetismioppi I 8 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Matti Murtomaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Fysiikan perusopinnot ja Fysiikan matemaattiset apuneuvot 1-2

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sähkömagnetismin ilmiöt sekä sen, miten differentiaalista vektorilaskentaa käytetään sähkömagnetismin ilmiöiden kuvauskielenä. Kurssilla opitaan laskemaan erilaisten varausjakaumien ja virtojen aiheuttamia staattisia sähkö- ja magneettikenttiä. Opiskelija oppii tuntemaan myös johdinsysteemien itseis- ja keskinäisinduktanssit sekä perusvaihtovirtasuureet. Laskuharjoitusten kautta opiskelija saa matemaattista laskurutiinia ja oppii soveltamaan erityisesti integraali- ja vektorilaskentaa fysikaalisiin ilmiöihin.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan sähkö- ja magneettikenttien differentiaaliseen kuvaukseen. Sähkö- ja magnetostaattisen kentän kuvaus kehitetään sekä integraalisessa että differentiaalisessa muodossa, päätyen lopulta Maxwellin yhtälöihin. Lisäksi käsitellään johdinten välisiä
induktanssi-ilmiöitä ja käydään lyhyesti läpi vaihtovirran tärkeimmät suureet. Tarkastelu tehdään vakuumikentillä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tenttioikeuteen vaaditaan 200 Ville-pistettä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja luennolla esitettävä materiaali.

Oheislukemistoksi suositellaan esim.  Griffiths, D.J., Introduction to Electrodynamics, Prentice Hall, 3rd Edition, 1981 ja Duffin, J., Electricity and Magnetism.4. ed., McGraw-Hill, 1990.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Pakolliset opinnot (Fysiikka)
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet