Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6043 Aluemaantieteen perusteet (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Reija Hietala

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida alueita aluemaantieteen lähtökohdista. Hän tunnistaa ja osaa arvioida eri aluetasojen välisiä vuorovaikutuksia ja osaa muodostaa alueellisia synteesejä, joissa yhdistyvät luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan prosessien alueelliset ilmentymät.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään aluemaantieteen käsitteisiin ja näkökulmiin sekä tarkastellaan Suomea, Eurooppaa ja maailmaa aluemaantieteellisesti. Luennoilla käsitellään enimmäkseen Eurooppaa ja Suomea, ja tarkastelu laajennetaan globaaliksi oheiskirjallisuuden avulla. Alueita tarkastellaan luonnonolosuhteiden, luonnonvarojen, väestön, hyvinvoinnin, talouden rakenteiden, poliittisen järjestelmän ja alueellisen kehityksen näkökulmista.

Toteutustavat

Luennot ja oheiskirjallisuus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK1

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rowntree, Lewis, Price & Wyckoff:
Diversity Amid Globalization: World Regions, Environment, Development, 5th edition
ISBN-10:                    0321767578
ISBN-13:                    9780321767578

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies