Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6044 Aluesuunnittelu (p) 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jani Vuolteenaho

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii perusasiat suomalaisen alueellisen suunnittelun kehittymisestä ja periaatteista sekä kykenee tarkastelemaan kriittisesti erilaisia suunnittelujärjestelmiä. Lisäksi tavoitteena on oppia ymmärtämään alueellisen ohjauksen mekanismeja Euroopan tasolla.

Sisältö

Aluesuunnittelun historia ja teoriaperusta sekä aluepolitiikka eri tasoilla Euroopan Unionista suomalaisiin kuntiin.

Toteutustavat

kirjatentti tai lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona kirja Jauhiainen J.S. & Niemenmaa V. (2006). Alueellinen suunnittelu. Vastapaino, Tampere, sekä erikseen ilmoitettavat ajankohtaiset artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies