Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6062 Maantieteelliset työelämän tehtävät ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) (p) 2 op

Osaamistavoitteet

HOPS on opintojen suunnittelun väline, jonka avulla opiskelija pyrkii rakentamaan tavoitteellisen, mielekkään tutkinnon ja pysymään itse asettamassaan aikataulussa. HOPS:n avulla pyritään myös opinto-ohjauksen tehostamiseen.

Maantieteelliset työelämän tehtävät -luentosarja tukee opiskelijoiden orientoitumista erityyppisiin maantieteellisen koulutuksen tukemiin ammattikuviin ja tämän myötä helpottaa opintojen suunnittelua sekä edistää työelämätaitojen kehittämistä.

Sisältö

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on itsenäinen koko opiskeluajan kestävä prosessi. HOPS-ohjaus tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden aikana opettajatutoreiden vetämissä pienryhmissä. Opintosuunnitelmaa päivitetään opintojen kuluessa mieluiten lukukausittain sekä muutostilanteissa. Jokaisella opiskelijalla on oikeus ja mahdollisuus myös henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen opettajatutorien, opintoneuvojien tai myöhemmin esimerkiksi opinnäytteen ohjaajan kanssa.

Maantieteelliset työelämän tehtävät: erilaisissa ammateissa toimivat maantieteilijät kertovat urapolustaan ja esittelevät työtehtäviään, työssä vaadittavia tietoja ja taitoja sekä omia opintovalintojaan. Tilaisuudet ovat keskustelevia, joten opiskelijoilla on hyvä mahdollisuus kysellä omiin suunnitelmiinsa liittyviä kysymyksiä maantieteen ammattilaisilta.

Toteutustavat

Luento-opetus, pienryhmäopetus ja ryhmätyöskentely, yksilöohjaus, itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

HOPS: LuK-tutkinnon HOPS tulee hyväksyttää opettajatutorilla.
Maantieteelliset työelämän tehtävät: loppuraportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Maantieteen pääaineopiskelijat ovat tervetulleita kuuntelemaan Maantieteelliset työelämän tehtävät -luentoja myös opintojen edetessä. Vierailijoilta saa aina työelämän tapahtumista tuoreita uutisia, jotka voivat kannustaa ja auttaa erikoistumista tai opinnäytteitä suunniteltaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies