Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7038 Syventävien opintojen kirjatentti 4–8 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Edwin kukk, Jarno Salonen, Petriina Paturi, IIro Vilja

Yleiskuvaus

Opiskelijan on mahdollista suorittaa yksi syventävien opintojen kirjatentti perehtyäkseen syvällisemmin oman erikoisalansa tieteelliseen kirjallisuuteen.

Osaamistavoitteet

Oppia omatoimisesti laajentamaan oman erikoisalansa osaamista.

Sisältö

Fysiikan kirjallisuutta alla olevasta luettelosta (ks. oppimateriaalit). Opiskelija voi valita tentittävän kirjallisuuden oman erikoistumislinjansa mukaan. Tentittävä kirja sovitaan kuulustelun vastaanottavan henkilön kanssa (sulkumerkillä merkitty luetteloon).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaalitutkimus

Pankove, J.I. (1975), Optical processes in semiconductors. 6 op (Jarno Salonen).

Rouquerol, J., Rouquerol, F., Sing, K.(1999), Adsorption by Powdersand Porous Solids. 8 op (Jarno Salonen)

Als-Nielsen, J,. and McMorrow, D., (2001), Elements of modern X-ray physics. 6 op (Petriina Paturi).

Orlando, T.P., and Delin, K.A., (1991), Foundations of applied superconductivity. 8 op (Petriina Paturi).

Poole, C.P, Jr., Tarach, H.A., Creswick, R.J., and Prozorov, R., (2007), Superconductivity (Second edition). 8 op (Petriina Paturi).

Mohn, P., (2006), Magnetism in the solid state: An introduction. 6 op (Petriina Paturi).

Helgaker, T., Jorgensen, P. and Olsen, J., Molecular Electronic-Structure Theory. 8 op (Edwin Kukk).

Lääketietellisen tekniikan fysiikka

Pukkila, O., (2004), Säteilyn käyttö. 4 op (Jarno Salonen).

Teoreettinen fysiikka

Nakahara, M., (1991), Geometry, Topology and Physics. 8 op (Iiro Vilja).

Tanaka, T., (2002), Methods of Statistical Physics. 8 op (Iiro Vilja).

Weinberg, S., (1996), The quantum theory of fields. 8 op (Iiro Vilja).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet