Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUPE0085 P2 Kulttuuriperintö 5 op
Vastuutaho
Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kulttuuriperinnön tutkimuksen alaan, sen avainkäsitteisiin ja lähestymistapoihin ja oppii ymmärtämään kulttuuriperinnön syntyyn liittyvää mekanismia ja siitä käytyä diskurssia. Opiskelija tutustuu oppiaineen syntyyn, kehittymiseen ja sen muotoutumiseen vaikuttaneisiin tekijöihin uudeksi monitieteiseksi oppiaineeksi suomalaisen tieteen kentässä sekä osana koulutusohjelman monitieteistä luonnetta.

Sisältö

Luentokurssilla avataan kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeiset käsitteet ja tutkimusalat sekä perehdytään kulttuuriperintöprosessin mekanismeihin. Kohteina ovat aineellinen ja aineeton sekä julkinen ja yksityinen kulttuuriperintö, joita tarkastellaan kulttuuriperintöön liittyvän kotimaisen ja kansainvälisen diskurssin kautta. Oppiaineen monitieteinen luonne ja sen kytkeytyminen koulutusohjelman muihin oppiaineisiin avautuu oppiaineen oppihistorian kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, DIGITAALINEN KULTTUURI (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS (Kulttuuriperinnön tutkimus, Pori)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma