Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIGU0099 P5 Näkökulmia digitaaliseen kulttuuriin: valinnainen kirjallisuus 4 op
Vastuutaho
Digitaalinen kulttuuri, Pori
Vastuuhenkilö
Digitaalisen kulttuurin henkilökunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa lukea ja analysoida uutta digitaalista kulttuuria koskevaa tutkimustietoa ja ymmärtää sen merkityksen digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa. Opiskelija osaa valita digitaalisen kulttuurin tutkimuksen piiristä oman kiinnostuksen kohteensa, jota koskevaa tietämystä voi jatkossa syventää.

Sisältö

Opiskelija valitsee annetusta kirjalistasta haluamansa digitaalisen kulttuurin alan teokset, jotka hän tenttii tai joita käyttäen hän kirjoittaa esseen valitsemastaan aiheesta. Valinnaiset kirjat liittyvät digitaalisen kulttuurin tutkimuksen painopistealueisiin ja uusiin tutkimussuuntauksiin. Opiskelija osoittaa pystyvänsä kertomaan lukemastaan ja pystyvänsä tiivistämään olennaisen valitsemistaan digitaalisen kulttuurin aihepiireistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
  • suomeksi
  • ruotsiksi
Essee
  • englanniksi
  • suomeksi
  • ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Katso kirjatenttipaketit digitaalisen kulttuurin Moodle-ympäristöstä https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=1465

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, DIGITAALINEN KULTTUURI (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma