Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIGU1174 A2b Tutkimusaineistot ja niiden hankinta 3 op
Vastuutaho
Digitaalinen kulttuuri, Pori
Vastuuhenkilö
Digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee aineistonhankinnan perusteet. Hän ymmärtää primaari- ja sekundaarilähteiden aseman ja erot digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa ja osaa soveltaa tutkimusaiheeseen sopivaa aineistonhankintamenetelmää sekä raportoida aineistonhankintaprosessista kirjallisesti. Opiskelija osaa myös ottaa huomioon valmiiksi olemassa olevien ja digitaalisen kulttuurin tutkimusta varten tuotettujen verkkoaineistojen erityispiirteet.

Sisältö

Opintojakso on muodoltaan verkkokurssi, joka on suoritettavissa itsenäisesti lukuvuoden aikana vapaavalintaisena ajankohtana. Koska kurssilla perehdytään erilaisiin tutkimusaineistoihin ja niiden hankintamenetelmiin, se suositellaan suoritettavan tutkielmaseminaarin yhteydessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

harjoituskurssi verkossa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2 Tutkimustaidot (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma