Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIGU1180 A4 Digitaalisen kulttuurin tuotanto 6 op
Vastuutaho
Digitaalinen kulttuuri, Pori
Vastuuhenkilö
Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja yhteistyössä ryhmässä, joka toteuttaa digitaalisen kulttuurin tutkimus- tai tuotantoprojektin. Opiskelija hallitsee projektin aikatauluttamiseen, työnjakoon, viestintään sekä sidosryhmäyhteistyöhön liittyvät taidot. Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimiaan digitaalisen kulttuurin valmiuksia projektityössä ja hankkii uusia ajankohtaisia sisällöntuotannollisia taitoja ja osaa välittää omaa osaamistaan myös muille projektiryhmän jäsenille.

Sisältö

Opiskelija osallistuu yhteen tai useampaan digitaalisen kulttuurin painopistealueen tutkimus- tai tuotantoprojektiin. Opintojakso sisältää projektitoiminnan lähtökohtien teoreettisten valmiuksien opiskelua ja niiden käytännön soveltamista. Tuotantoon voi kuulua sisällöllisten taitojen, kuten verkkoympäristöjen, visualisoinnin, pelillistämisen tai julkaisemisen opiskelua. Kurssin voi suorittaa myös itsenäisenä harjoitustyönä tai opiskelijalähtöisenä opintopiirinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, DIGITAALINEN KULTTUURI (Digitaalinen kulttuuri, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma