Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0085 P4 Suomalainen maisema 4 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää maiseman muutokseen vaikuttavat tekijät ja mekanismit. Opiskelija oppii arvioimaan, miten mm. luonnontekijät ja ihmistoiminta ovat eri aikakausina muovanneet maisemaa. Tämän jälkeen opiskelijalle aukeaa maiseman muutosten näkeminen historiallisesta näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi, mihin maisema perustuu, eli selvitetään jääkauden ja rannansiirtymäkronologian vaikutus maisemaan ennen ja nyt. Kurssilla tarkastellaan, mitä merkkejä esihistoria on jättänyt maisemaan ja miten niitä voidaan havaita ja ymmärtää. Lisäksi selvitetään maanviljelyksen merkitys maisemassa esihistorialliselta ajalta nykyaikaan. Kurssilla käydään myös läpi kaupunkien ja kaupungistumisen vaikutus maisemaan keskiajalta nykypäivään. Tavoitteena on ymmärtää luonnontieteellisiä sekä ihmisen aiheuttamia muutokseen vaikuttavia tekijöitä sekä tuoda esiin tähän liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset tekijät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Moodlessa tehtävä tentti ja pakollinen kenttäpäivä/retki

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Luentosarjan alussa ilmoitettavat tenttiin tulevat artikkelit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma