Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU0087 P6 Valinnainen opintojakso tai kirjallisuus 2 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija monipuolistaa perusopintojaan ja laajentaa metoditietämystään.

Sisältö

Vaihtuva opintojakso tai kirjatentti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuslista, josta tentaattorin kanssa valitaan tenttivät teokset:

Ainiala, Terhi& Saarelma, Minna & Sjöblom, Paula: Nimistöntutkimuksen perusteet (sivut 1-161). SKS, Helsinki 2008, 369 s.

Armiero, Marco: A Rugged Nation: Mountains and the Making of Modern Italy. The White Horse Press, Cambridge 2011, 246 s.

Cresswell, Tim: Place, a Short Introduction. Blackwell, Malden MA 2004, 168 s.

Erävaara, Taina & Tanskanen, Ilona (toim.): Välissä, valokuvat ymmärtämisen välineinä.Valokuvakeskus Peri, Turku 2009, 221 s.

Grahn, Maarit ja Häyrynen, Maunu (toim.): Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. SKS, Helsinki 2009, 362 s.

Hirvilammi, Juha (toim): Varhainen viljelys Suomessa. Suomen maatalousmuseo Sarka, Jyväskylä 2010, 193 s.

Hällström af, Catherine: Aftryck från det förflutna. Historiska fotografier som källor. Åbo Akademis förlag, Turku 2011, 95 s.

Knuuttila, Seppo & Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla (toim.): Paikka, eletty, kuviteltu, kerrottu. SKS, Helsinki 2006, 343 s.

Lahtinen, Rauno: Ympäristökeskusteluja kaupungissa, kaupunkiympäristö ja ympäristöasenteet Turussa 1890–1950. Turun yliopisto, Turku 2005, 91 s.

Laine, Markus & Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka (toim): Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus, Helsinki 2007, 300 s.

Lummaa, Karoliina & Rönkä, Mia & Vuorisalo, Timo (toim.): Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus, Helsinki 2012, 270 s.

Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim): Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, Tampere 2005, 310 s.

Seppä, Anita: Kuvien tulkinta. Gaudeamus, Helsinki 2012, 230 s.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma