Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1090 A2 Maiseman tulkinta ja metodologia 4 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu humanistisen maisemantutkimuksen teoriaperinteeseen ja tieteellisen kirjoittamisen lähtökohtiin, ja omaksuu teoreettisia ja metodisia valmiuksia kandidaattitutkielman ja pro gradu -työn tekemiseen.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään maiseman tulkinnan monitieteiseen traditioon. Luento-osuudella valotetaan humanistisen maisemantutkimuksen ja tulkinnan metodologiaa sekä monitieteisen tutkimuksen edellytyksiä. Seminaariosuudella harjoitellaan tutkimustaitoja lukemalla ja analysoimalla tieteellisiä tekstejä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositeltava suoritusajankohta on ennen tutkielmaseminaaria tai tutkielmaseminaarin aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma