Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1093 A5 Praktikum 5 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan maisemantutkimuksen perusopintojen suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hyödyntämään kokonaisvaltaisesti perusopintojen antamia valmiuksia, yhdistämään eri lähteistä ja erilaisin menetelmin tuotettua tietoa, hankkii valmiuksia monialaiseen ryhmätyöskentelyyn ja saa tuntumaa työelämän projektitoimintaan sekä työelämäkontakteja. Opintojakson suorittanut opiskelija kykenee osallistumaan erilaisiin kulttuuriympäristöhankkeisiin.

Sisältö

Opintojakso rakentuu projektimuotoisesti vaihtuvan kulttuuriympäristökohteen tai -teeman ympärille, josta tuotetaan ryhmätyönä osaksi valmiin, osaksi itse hankittavan aineiston pohjalta pienimuotoinen kulttuuriympäristöselvitys, julkaisu tai näyttely. Opintojakso jakautuu kahteen osuuteen, kohdetta/teemaa taustoittaviin luentoihin sekä harjoitustyöhön. Kumpaankin osuuteen liittyy työskentelyä kentällä.

Toteutustavat

Luennot, kenttäkäynnit ja ohjattu ryhmätyöskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma