Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1094 A6 Yhdyskuntasuunnittelu 4 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu maankäytön viranomaistoimijoihin ja oppii hahmottamaan maankäytön suunnittelun tasot. Opiskelija saa valmiudet yhteistyöhön kaavoitusviranomaisten kanssa ja oppii tuottamaan maankäytön suunnittelua palvelevaa selvitystietoa maisemasta kriittisestä tutkimuksellisesta näkökulmasta. Kurssin suorittaminen antaa hyvät edellytykset esimerkiksi kaavoitukseen liittyvän opinnäytetyön tekemiseen.

Sisältö

Opintojakso esittelee maankäytön toimijoita ja suunnitteluprosessia ja perehdyttää kaavoituksen säädösperustaan. Jaksossa perehdytään kaavoitus- ja suojelulainsäädäntöön, eri tasojen kaavoihin sekä kaavoitusprosessin etenemisvaiheisiin. Harjoitustyön avulla tutustutaan maisemantutkimuksen työtehtävänä tärkeisiin kaavaselvityksiin, niiden reunaehtoihin sekä työskentely- ja raportointikäytäntöihin yhdessä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma