Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1095 A7 Maiseman politiikka 4 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan maisemaan liittyviä yhteiskunnallisia ja poliittisia ulottuvuuksia. Opiskelija osaa tarkastella maisemaa kulttuurisena ja historiallisena konstruktiona sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vallankäytön ja määrittelykamppailujen kohteena. Opiskelija ymmärtää maisemantutkimuksen lähialoilla käytävää maiseman poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen liittyvää keskustelua.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen ja maiseman välistä suhdetta yksilöllisen paikkakokemuksen sekä yhteiskunnallisten tilakäytäntöjen ja merkityksenantojen näkökulmista. Pohdinnan kohteina ovat mm. paikkaidentiteetit, maisema ja toiseus, sukupuolitettu maisema ja luonnon politiikka. Teemaan johdattelevien luentojen pohjalta analysoidaan maisemaa kriittisesti yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vallankäytön ja määrittelykamppailujen kohteena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjatentti, mikäli opetusta ei järjestetä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Henttonen, Maarit: Kansakunnan parhaaksi: suomalaiset naisten- ja lastensairaalat 1920-1940-luvulla arkkitehtonisena, lääketieteellisenä ja yhteiskunnallisena suunnittelukohteena. SKS, Helsinki 2009, 394 s. Sekä Ampuja, Outi: Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä. Melu ympäristöongelmana ja synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä.SKS, Helsinki 2007, 270 s.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma