Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATU1097 A9 Paikkatiedon käyttö maisemantutkimuksessa 5 op
Vastuutaho
Maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Mielellään perusopinnot suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Oppia perustaidot ja tiedot paikkatiedosta. Kurssin jälkeen oppilaat pystyvät soveltamaan paikkatietoa maisemantutkimuksessa ja omissa opinnäytetöissä. Harjoitusten myötä opitaan ArcGis-ohjelman sekä avoimen lähdekoodin QuantumGis-ohjelman perustaidot. Lisäksi tutustutaan päällisin puolin myös MapInfo-ohjelmaan.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi paikkatiedon tuottamista ja sen viemistä eri muodoissa kartoille. Lisäksi käydään läpi eri koordinaattijärjestelmiä ja niiden merkitystä paikkatiedossa. Harjoituksissa asemoidaan mm. vanhoja karttoja nykyiseen koordinaattijärjestelmään, tuodaan valmista aineistoa tasoiksi, tehdään omia vektoritasoja sekä opetellaan yksinkertaisia analyysejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta:

Frisk, Michael: Historiska kartor. Begrepps- och informationsanalys inför en anpassning till GIS. Riksantikvarieämbetet, Kunskapsavdelningen, Stockholm 2000, 58 s.

Mökkönen, Teemu: Historiallinen paikkatieto. Digitaalisen paikkatiedon tuottaminen historiallisista kartoista. Suomen ympäristö 34:2006. Ympäristöministeriö, Helsinki 2006, 74 s.

Rentzhog, Sven, et al.: Digitala historiska kartor. Tillämpningar i GIS för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet, Vesterås 2002, 176 s. Tai Kirjallisuus sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
AINEOPINNOT, MAISEMANTUTKIMUS (Maisemantutkimus, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma