Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSP0002 P2 Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op
Vastuutaho
Museologia, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on nähdä kulttuuriperintötyö ja museo monitasoisena ja -tahoisena toimintakenttänä ja oppia tarkastelemaan sitä kontekstissaan, erilaisten ja eri tavoitteisten toimijoiden intressikenttänä. Tavoitteina ovat kulttuuriperintötyön ammatillisen ja hallinnollisen organisaation tuntemus Suomessa, kansainvälisten museo-organisaatioiden ja ammattieettisten sääntöjen tuntemus sekä Suomen alaa ohjaavan lainsäädännön tuntemus.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan museoiden merkitystä paikallisena, alueellisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä sekä historiallisena toimijana; museota yhteistyökumppanina, yhdistystoiminnan osana, voimavarana ja kulttuuripalveluna sekä museota muistiorganisaation osana. Lisäksi tarkastellaan museoita myös työnantajina.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luennot sekä verkkokurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

osallistuminen opetukseen kurssitehtävien suorittaminen, joihin sovelletaan annettua kirjallisuutta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Genoways, Hugh H. (ed.): Museum Philosophy for the Twenty-first Century. Lanham 2006, s. 161-164, 201-220 ja 255-274.

Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään. Suomen museoliitto. Helsinki 2007, s. 93-132, 210-239.

Verkkoaineistoja museoiden arvioinnista ja vaikuttavuudesta.

Karvonen, Minna & Teräs, Ulla & Mattila, Mirva & Kukko, Eeva: Museot vaikuttajina. Tarve- ja tarvekartoitus. Museovirasto, Helsinki 2007. 44 s. (http://www.nba.fi/fi/museologia)

Lisäksi opintojakson aikana mahdollisesti ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MUSEOLOGIA (Museologia, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma