Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSP0003 P3 Museonäyttelyt ja museopedagogiikka 5 op
Vastuutaho
Museologia, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on oppinut hahmottamaan näyttelysuunnittelun ja rakentamisen eri vaiheet sekä ymmärtää museopedagogiikan merkityksen.

Sisältö

Opintojakson luennoilla selvitetään näyttelyjen rakentamisen ja museopedagogiikan perusteita. Kurssiin liittyy tutustuminen kolmeen museonäyttelyyn ja osallistuminen ainakin yhteen museolehtorin vetämään kierrokseen. Nämä tehdään itsenäisesti ja niiden sekä luentojen pohjalta tehdään harjoitustyö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen sekä kaksi harjoitustyötä ja pakollinen museoretki.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kallio, Kalle (toim.): Museo oppimisympäristönä. Suomen museoliitto ja Suomen Tammi Plus – projekti, Helsinki 2004. 176 s.

Päivi Venäläinen (toim.):Kulttuuriperintö ja oppiminen. Suomen museoliitto, Helsinki 2008. 175 s.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MUSEOLOGIA (Museologia, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma