Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR3015 A1. Estetiikka ja yleinen taiteenteoria I 3–4 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Salla Raunio

Osaamistavoitteet

Estetiikan historian yleiskuvan hahmottaminen sekä tärkeimpien estetiikan ajattelijoiden keskeisten ajatusten tunteminen. Opiskelija ymmärtää, miten esteettinen ajattelu on yhteydessä eri aikojen kirjallisuuskäsitykseen ja kirjallisuudentutkimukseen.

Sisältö

Tutustutaan taidetta koskeviin filosofisen estetiikan teorioihin ja niiden historiaan.

Toteutustavat

Luento TAI itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
 • suomeksi

Huom! Luentokurssi järjestetään joka toinen vuosi, jolloin opiskelijoiden on suositeltavaa osallistua opetukseen. Kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Oppimateriaalit:

Luennon oheiskirjallisuus pääaineopiskelijoille: Platon, Ion; Platon, Valtio (II, III ja X kirja) (yht. 4 op).

Kirjatentti pääaineopiskelijoille: Vuorinen, Estetiikan klassikoita; Platon, Ion, Platon, Valtio (II, III ja X kirja) (yht. 4 op).

Kirjatentti sivuaineopiskelijoille: Vuorinen, Estetiikan klassikoita (3 op).

Lisätietoja

Pääaineopiskelijat suorittavat luentokurssin 4 op:n laajuisena. Sivuainevaatimuksissa (3 op) kurssiin ei sisälly oheislukemisia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma