Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR6021 A2. Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset 6 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Hanna Meretoja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Erilaisten kirjallisuustieteen tutkimussuuntauksien ja niiden kontekstien ymmärtäminen.

Sisältö

Perehtyminen kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin teoriasuuntauksiin. Pääpaino on 1900-luvun jälkipuoliskon suuntauksissa ja nykyteorioissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento TAI itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Suositellaan suoritettavaksi luentokurssina (24 h). Luennoille osallistumisen lisäksi luetaan oheiskirjallisuutta. Sekä luentokurssi oheiskirjallisuuksineen että kirjatentti suoritetaan yhdessä osassa. Kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Mikäli opiskelija aikoo kevätlukukaudella proseminaariin, Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset on suoritettava viimeistään tammikuun aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Luennon oheiskirjallisuutena Garrard, Ecocriticism; Moi, Sukupuoli, teksti, valta: feministinen kirjallisuusteoria; Rooney (ed.), The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory (s. 29 - 52, 211 - 231, 283 - 302). Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, luetaan edellä mainittujen teosten lisäksi Jefferson & Robey (toim.), Modern Literary Theory: A Comparative Introduction.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma