Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK7926 P1. JOHDATUS KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEEN 2 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Aino Mäkikalli Yleisestä kirjallisuustieteestä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään kirjallisuus-käsitteen monimuotoisuuden, kirjallisuuden historiallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueet.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kirjallisuudentutkimuksen osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin. Kurssi johdattelee myös lajiteorian perusteisiin, tekijyyden ja lukijuuden erilaisiin näkökohtiin ja painottaa konstekstuaalisuuden merkitystä. Kurssin yhteydessä opiskelijoille annetaan ohjeistusta kirjallisuudentutkimuksen opiskelu- ja tenttimiskäytännöistä. Kurssiin sisältyy myös kirjastokäynti, jolla perehdytään painettujen ja elektronisten aineistojen käyttöön ja kirjaston palveluihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Luento-osuuden lisäksi opetukseen kuuluu kirjastokäynti sekä ohjeistus tenttimiskäytännöistä. Kurssi järjestetään yhteistyössä yleisen kirjallisuustieteen kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luentosarjan päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan pakollisena luentosarjana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma