Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1415 P3. PROOSAN ANALYYSIKURSSI 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Sl. Carlson, kl. N.N.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan kertovan fiktion erityispiirteitä niin kirjallisesti kuin suullisestikin.

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kerronnan analyysin keskeisiin käsitteisiin (tarina, juoni, kertoja, henkilökuvat, kerronnalliset tilanteet, näkökulma, kertomuksen aikarakenteet). Kurssin aikana tehdään kirjallisia harjoitustöitä, joista annetaan palautetta (yleistä ja henkilökohtaista). Kurssin aikana suoritetaan Johdatus kirjallisuusanalyysiin -teoksesta sivut 59 - 153 opettajan ohjeiden mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t

Syyslukukaudella on kaksi opetusryhmää, kevätlukukaudella yksi ryhmä. I periodin ryhmä on tarkoitettu ensi sijassa uusille pääaineopiskelijoille.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy sekä kirjallisista harjoituksista että aktiivisuudesta kontaktiopetuksessa. Loppuarvosana edellyttää kurssin pitäjän kanssa käytyä palautekeskustelua.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäkikalli & Steinby (toim.), Johdatus kirjallisuusanalyysiin (s. 59 - 153).

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan pakollisena harjoituskurssina.

Mikäli opiskelija siirtyy kesken perusopintojen 2014 - 2016 opintovaatimuksiin ja tarvitsee 1 op:n täydennyksen aiempaan Proosan analyysikurssin suoritukseensa, hän sopii opintojakson vastuuhenkilön kanssa jostain kotimaisesta novellista/romaanista ja kirjoittaa siitä noin kolmen liuskan esseemuotoisen analyysin käyttäen lähteenä Johdatus kirjallisuusanalyysiin -teosta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma