Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1416 P4. LYRIIKAN ANALYYSIKURSSI 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan lyriikan eri piirteitä ja tekemään tulkintaa sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Kurssilla painotetaan runoanalyysin perustaitoja suullisesti ja kirjallisesti, keskustellen ja kirjoittaen. Opiskelijat perehtyvät analyysin keskeisiin käsitteisiin (motiivi, aihe, teema, kielikuvat, rytmi, runon puhuja) ja käsitteiden taustoihin. Kurssin aikana tehdään kirjallisia harjoitustöitä, joista saa palautetta (yleistä ja henkilökohtaista). Kurssin aikana suoritetaan Lentävä hevonen - välineitä runoanalyysiin -teos opettajan ohjeiden mukaisesti. Analyysien kohteina hyödynnetään suomalaista runoutta 1800-luvulta nykypäiviin asti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy sekä kirjallisista harjoituksista että aktiivisuudesta kontaktiopetuksessa. Loppuarvosana edellyttää kurssin pitäjän kanssa käytyä palautekeskustelua.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan Kainulainen & Kesonen & Lummaa (toim.), Lentävä hevonen−välineitä runoanalyysiin. Teosta käsitellään kurssin aikana alusta lähtien, joten se on syytä hankkia ajoissa käyttöönsä.

Lisätietoja

Tämä opintojakso suoritetaan pakollisena harjoituskurssina.

Mikäli opiskelija siirtyy kesken perusopintojen 2014 - 2016 opintovaatimuksiin ja tarvitsee 1 op:n täydennyksen aiempaan Lyriikan analyysikurssin suoritukseensa, hän sopii opintojakson vastuuhenkilön kanssa jostain kotimaisesta runoteoksesta ja kirjoittaa siitä noin kolmen liuskan esseemuotoisen analyysin käyttäen lähteenä teosta Lentävä hevonen - välineitä runoanalyysiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma