Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAHI2583 S2a Teorianmuodostus ja metodologiat: kirjallisuus 6 op
Vastuutaho
Taidehistoria
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään teorioista ja menetelmistä ja osaa soveltaa eri lähestymistapoja ongelmakeskeisesti ja kriittisesti. Hän oppii erottamaan eri menetelmien taustateoriat ja -filosofiat.

Sisältö

Taidehistoriallisen tutkimuksen nykysuuntausten sekä eri lähestymistapojen syventävä hallinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Itsenäinen työskentely ja/tai syksyllä 2014 ja 2015 järjestettävä korvaava metodologia-kurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusvaihtoehdoista sovitaan kuulustelijan kanssa.

1. Farago, Clare & Zwijnenberg, Robert: Compelling Visuality: The Work of Art in and out of History, 2003.
2. Baird, George: The Space of Appearance, 1995.
3. Ja yksi seuraavista:

 • Bourdieu, Pierre: The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature, 1993, I, II: 5 ja 6, III.
 • Bryson, Norman (toim.): Visual Theory. Painting and Interpretation, 1991.
 • Kuusamo, Altti: Tyylistä tapaan. Ikonografia, tyyli, semiotiikka, 1996.
 • Mitchell, W. T. J.: Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, 1994.
 • Mitchell, W. T. J.:Iconology. Image, Text, Ideology, 1986.
 • Preziosi, Donald (toim.): The Art of Art History: A Critical Anthology, 1998 luvut 5–7, s. 227–396.
 • Iversen, Margaret & Melville, Stephen: Writing Art History. Disciplinary Departures. 2010.
 • Bal, Mieke: A Mieke Bal Reader. 2006. [sivut 149-334]

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma