Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1627 S2. KIRJALLISUUSHISTORIA JA KAUNOKIRJALLISUUS 5 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Rojola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on valmiudet sijoittaa oman pro gradu- ja sivuaineen tutkielmansa tutkimuskohde niin kaunokirjallisuuteen kuin historialliseenkin kontekstiin. Lisäksi hän saa opintojakson myötä käsityksen tutkimuskohteeseen liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää johonkin kaunokirjallisuuden erityisalueeseen tai jonkin tietyn ajankohdan kaunokirjallisuuteen ja sen historiallisiin edellytyksiin sekä tätä erityisaluetta koskevaan kirjallisuushistorialliseen tutkimukseen.

Toteutustavat

itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Tentit tai esseesuoritukset voi tehdä periodeilla I, III ja IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävästä kirjallisuudesta ja esseiden aiheista sovitaan professorin kanssa.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma