Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1630 S5. PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet. Hän kykenee omatoimiseen tiedonhakuun sekä käsittelemään laajoja tiedollisia kokonaisuuksia monipuolisesti. Hän osaa eritellä olemassa olevaa tietoa ja pystyy arvioimaan sitä kriittisesti. Opiskelija yhdistelee, soveltaa ja tuottaa tietoa itsenäisesti, ja hän hallitsee hyvän ja ymmärrettävän tieteellisen ilmaisun.

Sisältö

Itsenäisesti laadittu laajahko tutkielma, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä valitsemaansa aiheeseen sekä taitonsa tuottaa valittua aihetta koskeva, johdonmukaisesti rajattu ja rakennettu uutta tietoa sisältävä kokonaisuus. Opiskelija osoittaa hallitsevansa aihepiiriään koskevan aiemman tutkimuksen, kykenevänsä jäsentämään aiheen käsittelyn sekä käyttämään kielellisesti moitteetonta tieteellistä esitystapaa. Hän osoittaa pystyvänsä soveltamaan kirjallisuudentutkimuksen teorioita ja metodeja tutkimusongelmansa edellyttämällä tavalla. Korkeimpiin arvosanoihin yltävät tutkielmat perustuvat opiskelijan omaan tieteelliseen ajatteluun ja luovaan ongelmanasetteluun sekä sisältävät teoria- ja /tai metodikehittelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely. Esitarkastajien edellyttämien korjausten jälkeen opiskelija vie tutkielmansa sähköisen version plagiaatintunnistusohjelmaan. Turnitin-ohjelmalla tehdystä tarkastuksesta tehdään opinnäytteeseen (omalle sivulleen) merkintä ja ohjaaja toimittaa tarkastuksesta todistuksen humanistiseen tiedekuntaan. Tarkemmat ohjeet plagiaatintunnistuksesta löytyvät tiedekunnan Opiskelu-sivulta:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielmat/Sivut/home.aspx

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden kevät

Lisätietoja

Laajuudeltaan noin 70 sivun mittainen tieteellinen tutkielma sidotaan koviin kansiin. Opiskelija saa tutkielmastaan myös sanallisen arvioinnin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma