Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1632 S5. Sivuaineen tutkielma 20 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet. Hän kykenee omatoimiseen tiedonhakuun sekä käsittelemään laajoja tiedollisia kokonaisuuksia monipuolisesti. Hän osaa eritellä olemassa olevaa tietoa ja pystyy arvioimaan sitä kriittisesti. Opiskelija yhdistelee, soveltaa ja tuottaa tietoa itsenäisesti, ja hän hallitsee hyvän ja ymmärrettävän tieteellisen ilmaisun.

Sisältö

Opiskelija laatii itsenäisesti tutkielman kirjallisuustieteellisestä aiheesta, josta sovitaan tutkimusseminaaria ohjaavan professorin kanssa. Korkeimpiin arvosanoihin yltäviltä tutkielmilta edellytetään omaperäistä ongelmanasettelua ja teoreettista kehittelyä sekä innovatiivisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely. Esitarkastuksessa edellytettävien korjausten jälkeen opiskelija vie tutkielmansa sähköisen version plagiaatintunnistusohjelmaan. Tarkastusmenettelystä tehdään opinnäytteeseen (omalle sivulleen) merkintä ja ohjaaja toimittaa tarkastuksesta todistuksen humanistiseen tiedekuntaan. Tarkemmat ohjeet plagiaatintunnistuksesta löytyvät tiedekunnan Opiskelu-sivulta:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielmat/Sivut/home.aspx

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden kevät

Lisätietoja

Laajuudeltaan noin 50 sivun tieteellinen tutkielma sidotaan koviin kansiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma