Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK7919 S4.1. Tutkimusseminaari 10 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Hyttinen ja Lummaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Aineopinnot pitää olla kokonaan suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on taito muodostaa ja kiteyttää kirjallisuustieteellinen tutkimusongelma, valmiudet ongelman metodologiseen ratkaisemiseen sekä omien tutkimustulostensa selkeään kielelliseen argumentointiin.

Sisältö

Opintojakso johdattaa opiskelijan tutkimuksen tekemisen perusteiden syventävään tuntemukseen. Seminaariin kuuluu kirjastokäynti, jonka aikana perehdytään tutkielmakohtaiseen tiedonhakuun ja saadaan opastusta tutkimusaineistojen käyttöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn tarkoittaa tutustumista käsiteltävään seminaariesitelmään ja sen kohdekirjallisuuteen sekä keskusteluun osallistumista.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Lisätietoja

Tämän pakollisen seminaarin kuluessa opiskelija kiteyttää oman tutkimusongelmansa ja laatii tutkimussuunnitelman sekä sen pohjalta seminaariesitelmän (n. 30 sivua). Opiskelijat toimivat toistensa seminaaritöiden opponentteina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S4. TUTKIMUS- JA GRADUSEMINAARIT (Kotimainen kirjallisuus)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma