Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK7921 S4.2. Pro gradu -seminaari 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Rojola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tuottamaan tieteellistä tekstiä ja saamaan valmiiksi pro gradu- tai sivuaineen tutkielmansa.

Sisältö

Opiskelija jatkaa tutkimusseminaarissa aloitettua tutkielman kirjoittamista ja opettelee opintojakson aikana tutkimuksen tekemistä keskustelemalla sekä omasta että muiden seminaarilaisten töistä.

Toteutustavat

Seminaarityöskentelyyn osallistuminen on pakollista. Kokoontumisista sovitaan ryhmän koon ja tarpeiden mukaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely, osallistuminen opetukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S4. TUTKIMUS- JA GRADUSEMINAARIT (Kotimainen kirjallisuus)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma