Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1618 A2. YLEINEN KIRJALLISUUDEN HISTORIA 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Sl. Launis, kl. N.N.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia tuntemaan maailmankirjallisuuden historiaa periodeittain ja tutustua niitä edustaviin kirjailijoihin ja teoksiin.

Sisältö

Perehtyminen länsimaiden kirjallisuuden historian, vaiheiden ja virtausten pääpiirteisiin ja muutamiin klassikkoteoksiin.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Opintojakson voi suorittaa perusopintojen loppuvaiheessa, mikäli opintojaksot P2.1. ja P2.2. on suoritettu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Vartiainen, Kirjallisuuden länsimaista historiaa: antiikista modernismiin (s. 23 - 104, 153 - 196, 212 - 275, 288 - 300, 303 - 344, 365 - 416).

Kaunokirjallisuus:

Sofokles, Kuningas Oidipus; Dante, Jumalainen näytelmä (laulut 1 - 12 osasta Helvetti); Shakespeare, Hamlet; Cervantes, Don Quijote (tekijän esipuhe ja luvut 1 - 10); Austen, Ylpeys ja ennakkoluulo; Ibsen, Nukkekoti; Woolf, Orlando.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma