Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1507 A4. TEORIAPRAKTIKUM 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Luennosta vastaa Parente-Capková. Rojola ottaa vastaan sivuaineopiskelijoiden kirjatentin.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Teoriapraktikumin voi aloittaa, vaikka perusopinnot eivät vielä olisikaan kokonaan valmiit. P5. täytyy kuitenkin olla suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Oppia kirjoittamaan ja keskustelemaan kirjallisuuden teoreettisista kysymyksistä

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimuksen eri teoriasuuntausten keskeisiin kirjoituksiin. Praktikumissa luetaan yhdessä ja yksin teoreettisia tekstejä, harjoitellaan teoreettisten käsitteiden käyttöä ja tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 20 t 0 t

Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson pakollisena kurssina.

Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson kirjatenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla arvosana määräytyy sekä kirjallisista harjoituksista että aktiivisuudesta kontaktiopetuksessa.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita kurssin pitäjän ohjeiden mukaan.

Sivuaineopiskelijat tenttivät: Culler, Literary Theory. A Very Short Introduction.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot (Kotimainen kirjallisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma