Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1677 S3.2. Uutta suomalaista kirjallisuudentutkimusta 6 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Hyttinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen erilaisten teoreettisten lähestymistapojen soveltamisesta suomalaiseen kirjallisuudentutkimukseen.

Sisältö

Opintojakso syventää tietämystä uusimmasta suomalaisesta kirjallisuudentutkimuksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely. Opiskelija kirjoittaa vaatimuksissa mainituista teoksista lukupäiväkirjat. Ohjeita lukupäiväkirjan laatimiseen löytyy kotimaisen kirjallisuuden Opiskelu-sivulta intrassa. Tehtävän laajuudesta ja jättöpäivästä sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Lukemispäiväkirjat voi jättää arvosteltavaksi periodeilla I, II ja IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hyttinen, Kovaa työtä ja kohtalon oikkuja. Elvira Willmanin kamppailu työläiskirjallisuuden tekijyydestä vuosisadanvaihteen Suomessa (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4940-3); Kainulainen, Kun sanat eivät riitä. Rytmi, modernismi ja Eila Kivikk'ahon runous (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4791-1); Kurikka, Algot Untola ja kirjoittava kone (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-67966-1-1).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma