Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1625 S1.1. Taide- ja kulttuuriteoria 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Rojola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan suoritettavaksi vasta syventävien opintojen Teoriaseminaarin jälkeen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset estetiikan vaikuttajat ja heidän ajattelunsa pääpiirteet.

Sisältö

Tutustuminen esteettisen käsitteeseen ja sen historiaan länsimaisessa ajattelussa sekä sitä koskevaan tutkimukseen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Tentin voi tehdä periodeilla I, III ja IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit:

Eldridge, Johdatus taiteenfilosofiaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma