Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK7920 S1.3. Teoriaseminaari 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Parente-Capková
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Teoriaseminaariin voi mennä jo aineopintojen loppuvaiheessa, mikäli proseminaari on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee sekä kirjoittamaan että keskustelemaan analyyttisesti kirjallisuusteoreettisista kysymyksistä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu syventävästi johonkin kirjallisuudentutkimuksen keskeiseen teoreettiseen osa-alueeseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 24 t 0 t

Itsenäinen työskentely ja osallistuminen opetukseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Lisätietoja

Pakollisen teoriaseminaarin suorittamiseen kuuluu aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja harjoitustöiden kirjoittaminen annettujen tekstien pohjalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma