Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1144 Metodologia II 4 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Veikko Anttonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Metodiseminaari perehdyttää akateemisen uskontotieteen keskeisten tutkimusalojen piirissä käytettyihin kriittisiin käsitteisiin, teorioihin, niiden taustasitoumuksiin sekä metodologisista kysymyksistä käytäviin ajankohtaisiin keskusteluihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa uskontotieteen teorioita ja lähestymistapoja erilaisiin tutkimusongelmiin sekä keskustella empiirisen uskontotieteen metodologisista kysymyksistä.

Sisältö

Aineistot ja tutkimusmenetelmät; uskontoteoriat ja määritelmät; rituaalinen käyttäytyminen ja rituaaliteoriat; uskonnon ja maallisen välinen rajankäynti; pyhät paikat ja tilat, uskonto ja ruumiillisuus; uskonnollinen ajattelu, kieli, käsitteet ja kategorianmuodostus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari 24 t 0 t

Seminaariosallistuminen, referaatit ja kommentit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Braun, Willi & Russell T. McCutcheon (eds.): Guide to the Study of Religion (Cassell 2000); 2) Steven Engler & Michael Stausberg, Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion (2011).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma