Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0196 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, luennot 1 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Lehtori Jukka-Pekka Puro

Yleiskuvaus

Puheviestinnän perusteet -kurssin järjestää mediatutkimuksen oppiaine. Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op). Kurssin tarkoituksena on kehittää opiskelijan henkilökohtaisia viestintätaitoja ja antaa valmiuksia opinnoissa ja työelämässä eteen tuleviin puheviestintätilanteisiin.
Luentojen ajankohdat ja luentosalit ilmoitetaan ennen kunkin lukukauden alkua tiedekunnan ja mediatutkimuksen sivuilla. Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana. Harjoituskursseja järjestetään syys- ja kevätlukukausilla vaihtelevina ajankohtina. Yhdelle harjoituskurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Harjoituskursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ujoille ja esiintymistä jännittäville opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan omia ryhmiä, joista tiedotetaan erikseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää puheviestintätapahtumiin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja sosiaalisia tekijöitä sekä oppii erittelemään ja tulkitsemaan erilaisia viestintätilanteita.

Sisältö

Puhetaidon, julkisen esiintymisen, puhetekniikan sekä puhe-, ryhmä- ja keskinäisviestinnän keskeiset näkökulmat. Akateemiset ja työelämän viestintätaidot.

Toteutustavat

Esseeryhmät muodostetaan ensimmäisellä luentokerralla, jolloin läsnäolo kurssin suorittamiseksi on välttämätöntä. Etukäteisilmoittautumista luennoille ei ole. Luentojen alkamisajat ilmoitetaan opinto-ohjelmassa kunkin lukukauden alussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja ryhmäessee. Essee erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma