Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0197 Humanistisen tiedekunnan puheviestinnän perusteet, harjoitukset 1 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Marja-Leena Kuronen

Yleiskuvaus

Puheviestinnän perusteet -kurssin järjestää mediatutkimuksen oppiaine. Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op). Kurssin tarkoituksena on kehittää opiskelijan henkilökohtaisia viestintätaitoja ja antaa valmiuksia opinnoissa ja työelämässä eteen tuleviin puheviestintätilanteisiin.
Luentojen ajankohdat ja luentosalit ilmoitetaan ennen kunkin lukukauden alkua tiedekunnan ja mediatutkimuksen sivuilla. Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana. Harjoituskursseja järjestetään syys- ja kevätlukukausilla vaihtelevina ajankohtina. Yhdelle harjoituskurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Harjoituskursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ujoille ja esiintymistä jännittäville opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksien mukaan omia ryhmiä, joista tiedotetaan erikseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia viestinnän sisältöjen, ilmaisutapojen ja nonverbaalin ilmaisun näkökulmista tarkoituksenmukaisesti erilaisissa puheviestintätilanteissa.

Sisältö

Keskustelu-, ryhmä- ja esiintymisharjoitukset. Äänenkäytön ja puhetekniikan perusteet.

Toteutustavat

Harjoituskurssin pituus on 12 oppituntia. Kaikille harjoituskurssikerroille osallistuminen on välttämätöntä. Ilmoittautuminen harjoituskursseille tapahtuu lukukausien alussa NettiOpsussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kaikille harjoituskurssikerroille osallistuminen on välttämätöntä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aalto & Parviainen, Auta ääntäsi (1985)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma