Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0486 P5.4 Modernisaation historia 3 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Jarkko Keskinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan historian eri oppiaineille ominaisista tavoista hahmottaa menneisyyttä ja sen tutkimusta.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan niin, että alla olevista vaihtoehdoista P5.1. - P5.6. pääaineopiskelija suorittaa kolme (3) kappaletta 3 opintopisteen osiota. Kirjapaketti P5.7. on suunnattu sellaisille kulttuurihistorian pääaineopiskelijoille, jotka suorittavat historian aineenopettajan pätevyyteen vaadittavat opinnot. Tentin vastuuopettaja on mainittu kirjapaketin jälkeen suluissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kirjatentti (tenttiakvaariossa tai historia-aineiden tenttipäivänä), essee tai korvaava luentokurssi, joka ilmoitetaan syksyn opetusohjelmassa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

HUOM! Tentin voi suorittaa tenttiakvaariossa tai laitostenttipäivinä vain kolmen ensimmäisen periodin ajan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuisma, Markku, Saha. 2011. 235 s. JA
Kuisma, Markku: Rosvoparonien paluu. 2010. 192 s.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma