Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5107 Epäorgaaninen kemia/aineopinnot 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehdytetään epäorgaanisen kemian käsitteistöön ja keskeiseen teoreettiseen sisältöön päämääränä hyvä perusta epäorgaanisen materiaalikemian ymmärtämiselle.

Sisältö

Luennoilla ja harjoituksissa käsitellään epäorgaanisten yhdisteiden symmetriaa, kiinteän olomuodon rakennetta, sitoutumista koordinaatio- ja organometalliyhdisteissä ja näiden yhdisteiden spektroskooppisia ja magneettisia ominaisuuksia sekä reaktiivisuutta (ml. katalyysin perusteet).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennot ja niihin liittyvät opintomonisteet.

2. Atkins, P., Overton, T., Rourke, J., Weller, M., ja Armstrong, F., Inorganic Chemistry, 4. (tai uudempi) painos, Oxford (valituin kohdin).

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet