Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5109 Fysikaalinen kemia A/ao 5 op

Osaamistavoitteet

Antaa yleiskuva aineen makroskooppisista fenomenologisista teorioista – kemiallisesta termodynamiikasta, kinetiikasta, ja sähkökemiasta.

Sisältö

Reaalikaasujen perusominaisuudet. Termodynamiikan peruskäsitteet: tilanfunktio, systeemi, ympäristö, lämpötila. Termodynamiikan 1. pääsääntö, entalpia ja sisäenergia. Termodynamiikan 2. pääsääntö, Carnot’n kierto, entropian käsite ja merkitys, reversiibeliys. Termodynamiikan 3. pääsääntö. Gibbsin ja Helmholtzin energiat ominaisuuksineen, Maxwellin relaatiot. Ensimmäisen kertaluvun faasitransitiot. Partiaaliset moolisuureet, Gibbs-Duhem –yhtälö. Kemiallinen potentiaali ja aktiivisuus: kaasun fugasiteetti, liuottimen ja liuotetun aineen aktiivisuus. Kemiallinen tasapaino: Gibbsin energian merkitys, tasapainovakio. Elektrolyyttiliuosten ominaisuudet, ioniaktiivisuudet. Sähkökemiallinen tasapaino: sähkökemiallinen kenno, elektrodipotentiaalit. Reaktiokinetiikka: yhteys termodynamiikan ja kinetiikan välillä (Arrheniuksen yhtälö, transitiotilateorian alkeet).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot sekä luennoilla ilmoitettavat kohdat teoksesta P. Atkins, J. De Paula: Atkins’ Physical Chemistry, Oxford University Press (uusin painos).

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet