Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUPU1002 P2 Sukupuoli ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Sukupuolentutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee nykyisen tasa-arvopolitiikan ja naisliikkeiden historiaa Suomessa ja ymmärtää hyvinvointivaltion sukupuolittuneen luonteen. Opiskelija tunnistaa erilaisia tasa-arvosta puhumisen ja tasa-arvopolitiikan tekemisen tapoja. Lisäksi opiskelija hahmottaa erilaisia historiallisia käsityksiä "suomalaisesta naisesta" ja "suomalaisesta miehestä" sekä jonkin/joidenkin merkittävien erojen (ikä, seksuaalisuus, luokka, etnisyys, uskonto) vaikutuksen ihmisten elämään.

Sisältö

Perehdytään suomalaiseen sukupuolentutkimukseen sukupuolittuneen yhteiskunnan ja erojen näkökulmasta.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai kurssi.
Opintojaksoa korvaava englanninkielinen Nordic Gendered Norms and Practices -kurssi järjestetään keväällä 2015. Yhteisopetusta englanninkielisen BSRS-ohjelman ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yhteensä kolme teosta. Kaikille pakollisena:

1. Tasa-arvo: Kantola, Nousiainen & Saari (toim.): Tasa-arvo toisin nähtynä, 2012.

2. Sukupuolittunut historia ja yhteiskunta: Julkunen: Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit, 2010.

3. Sukupuoli ja erot Suomessa: Keskinen, Vuori & Hirsiaho (toim.): Monikulttuurisuuden sukupuoli, 2012.

Esseen kirjoitusohjeet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Sukupuolentutkimus, perusopinnot (Sukupuolentutkimus)

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

12.10.2020 - 21.10.2020
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma