Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUPU1003 P3 Feministinen tieteenkritiikki 5 op
Vastuutaho
Sukupuolentutkimus
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tiedon, tietämisen ja rationaalisuuden sukupuolittuneen luonteen ja sen juuret länsimaisessa filosofiassa. Hän tunnistaa tiedettä koskevissa keskusteluissa käytettäviä subjektiivisuutta ja objektiivisuutta koskevia väittämiä ja pystyy arvioimaan niitä kriittisesti. Opiskelija tunnistaa akateemisen maailman sukupuolittuneita piirteitä. Hän hahmottaa feministisen tieteenkritiikin merkityksen myös suhteessa pääaineeseensa ja sivuaineisiinsa.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan feministiseen tieteenkritiikkiin ja -filosofiaan sekä ihmistieteiden että luonnontieteiden kontekstissa. Käsiteltäviä teemoja ovat tiedon ja tietäjän paikantuneisuus, objektiivisuus-subjektiivisuus-kysymys, feministinen luonnontieteiden kritiikki ja sukupuoli tieteen tekemisessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Itsenäinen työskentely tai kurssi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Irni, Meskus & Oikkonen (toim.): Muokattu elämä. Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus, 2014. [Luvut: 1, 2, 6, 8, 9, 12 ja Epilogi.]

2. Husu & Rolin (toim): Tiede, tieto ja sukupuoli, 2005.

3. Oksala & Werner (toim.): Feministinen filosofia, 2005.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Sukupuolentutkimus, perusopinnot (Sukupuolentutkimus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma