Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUPU1012 P5 Sukupuolentutkimuksen klassikot 5 op
Vastuutaho
Sukupuolentutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee joitakin feministisen ajattelun klassikkoteoksia ja osaa sijoittaa ne historialliseen, yhteiskunnalliseen ja tutkimukselliseen kontekstiin.

Sisältö

Perehdytään sukupuolentutkimuksen klassikoihin ja aatehistoriallisiin lähtökohtiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Itsenäinen työskentely tai kurssi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Esseessä tarkastellaan kahta klassikkoa suhteessa toisiinsa ja hyödynnetään näitä teoksia kommentoivaa kirjallisuutta. Tarkemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen kirjallisuuslistoineen löytyvät oppiaineen intranetsivuilta ja toimistosta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttiin valitaan kolme teosta esimerkiksi seuraavista:

1. de Beauvoir: Toinen sukupuoli, 1949.

2. Woolf:Oma huone, 1928.

3. Friedan: Naisellisuuden harhat, 1963.

4. Mitchell: Naisliike, 1966.

5. Griffin:Nainen ja luonto. Sisältä kumpuaa karjahdus, 1978.

6. hooks: Feminist Theory from Margin to Center, 1984.

7. Brownmiller: Against Our Will. Men, Women and Rape, 1975.

8. Rich: Of Woman Born. Motherhood as Experience and Institution, 1976.

9. Millett: Sexual Politics, 1978.

10. Chodorow: Reproduction of Mothering, 1978.

11. Dworkin: Pornography. Men possessing women, 1979.

12. Firestone: The Dialectic of Sex, 1970.

13. Irigaray: This Sex Which Is Not One, 1977.

14. Wittig: The Straight Mind and Other Essays, 1992.

15. Daly: Gyn/Ecology, 1978.

 

Esseen kirjoitusohjeet

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Sukupuolentutkimus, perusopinnot (Sukupuolentutkimus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma