Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUPU1013 P4 Sukupuolen käsite I 5 op
Vastuutaho
Sukupuolentutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu yleiskäsitys sukupuolen käsitteestä ja hän osaa kyseenalaistaa arkiajattelun jaottelut ja dikotomiat. Opiskelija perehtyy sukupuolen feministisiin problematisointeihin. Hän ymmärtää sukupuolen käsitteen analyyttisen käytön.

Sisältö

Käsitellään erilaisia sukupuolen problematisoinnin tapoja. Kyseenalaistetaan tavanomaista tapaa hahmottaa sosiaalista todellisuutta sukupuolidikotomioiden ja essentiaalisen sukupuolinäkemyksen kautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Harjunen & Saresma (toim.): Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja, 2012.

2. Colebrook: Gender, 2004.

3. Rossi: Heterotehdas, 2003.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P4 Sukupuolentutkimuksen teemoja I (Sukupuolentutkimus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma