Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1680 A1a. 1800-luvun alusta realismin kauteen 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Launis
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ajanjakson kirjallisten virtausten pääpiirteet ja suhteet muun Euroopan kirjallisuuteen. Hän tutustuu aikakauden keskeiseen kirjallisuuteen, romaanin alkuvaiheisiin ja lajityyppeihin käyttäen apunaan tutkimuskirjallisuutta ja kaunokirjallisia teoksia.

Sisältö

Opiskelija perehtyy ajankohdan kirjallisuuteen ja sitä koskevaan tutkimukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely; esseesuorituksista sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Moodle-työskentelystä ja lukupiireistä annetaan tarpempia tietoja lukuvuoden kuluessa. Kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Tentit ja esseesuoritukset voi tehdä periodeilla I, II, III ja IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Grönstrand, Naiskirjailija, romaani ja kirjallisuuden merkitys 1840-luvulla (s. 1 - 172); Launis, Kerrotut naiset. Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä (s. 128 - 197, 240 - 295); Molarius, "Fennomaanisen merkitysjärjestelmän muotoutuminen 1800-luvun Suomessa" teoksessa Koistinen et al. (toim.), Kaksi tietä nykyisyyteen. Tutkimuksia kirjallisuuden, kansallisuuden ja kansallisten liikkeiden suhteista Suomessa ja Virossa (s. 67 - 83).

Kaunokirjallisuus:

Carstens, Murgrönan (Muratti); A.G. Ingelius, Det gråa Slottet (Harmaa linna), Randelin, Den Fallna (Elisabet); Kivi, Kanervala; J.L. Runeberg, runoja Suomen kirjallisuuden antologia II (s. 59 - 116); Topelius, Lukemisia lapsille I (WSOY 1982, näköispainos).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (Kotimainen kirjallisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma