Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1669 A1b. Realismi ja naturalismi 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Launis, joka vastaa myös luennosta.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee 1880- ja 1890-luvun kirjallisten virtausten pääpiirteet ja suhteet muun Euroopan kirjallisuuteen.

Sisältö

Opiskelija tutustuu realismiin ja naturalismiin niin kirjallisuushistoriallisena periodina, lajina kuin kirjoitusmuotonakin käyttäen apunaan tutkimuskirjallisuutta ja muutamia keskeisiä suomalaisia aikakauden kaunokirjallisia teoksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tentit ja esseesuoritukset voi tehdä periodeilla I, II, III ja IV

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely; esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Moodle-työskentelystä ja lukupiireistä annetaan tarkempia tietoja lukuvuoden kuluessa. Kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Lappalainen, Koti, kansa ja maailman tahraava lika. Näkökulmia 1880- ja 1890-luvun kirjallisuuteen; Rossi, Särkyvä arki. Naturalismin juuret suomalaisessa kirjallisuudessa (s. 88 - 187).

Kaunokirjallisuus:

Canth, Kauppa-Lopo JA Anna Liisa; Pakkala, Elsa; Järnefelt, Isänmaa; Lange, "Sämre folk" ("Huonompaa väkeä"); Tavaststjerna, Hårda tider (Kovina aikoina); Kramsu, Runoelmia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (Kotimainen kirjallisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma